Tel. +31 (0)40 2070739 Contact

Stellingen keuren

Elke werkgever is volgens de ARBO-wetgeving verplicht, met betrekking op onderhoudsplicht magazijnen, een jaarlijks periodieke veiligheidskeuring van magazijnstellingen alsmede alle tussen- / entresols te laten uitvoeren. Dit dient dan ook te gebeuren door deskundige. Deze verplichting dan ook voor de volgende situaties;

-na bouwen van uw palletstellingen;
-na verplaatsing van uw palletstellingen;
-na reparaties aan uw palletstellingen.
 
Elke werknemer moet er daarom ook van uit kunnen gaan dat de arbeidsmiddelen waar mee gewerkt wordt aan de juiste eisen voldoet. Het inspecteren en controleren  van uw logistiek materieel is dus van groot belang en u kunt tevens laten zien het nodige te doen om deze veiligheid te creëren. Dit is de zorgplicht van een werkgever. Het niet nakomen van deze verplichting kan een werkgever veel gaan kosten.

 Stellingen Arbo keuren | Heftruckservice.com                   Stellingen keuren Arbo | Heftruckservice.com
 
Periodieke inspecties
Periodieke inspecties zijn noodzakelijk met betrekking tot het gebruik en de staat van onderhoud van de stelling en het intern transportmaterieel.
 
Er zijn 2 inspectieniveaus:
  1. Dagelijkse waarnemingen door de heftruckchauffeurs en orderverzamelaars.
    • Schade aan stellingmateriaal die zij door een handelingsfout zelf hebbenveroorzaakt of door derden, moet direct worden gemeld;
    • Het is zinvol hier een meldingsprocedure voor op te stellen, waarin is vastgelegd wanneer en bij wie melding gemaakt moet worden. Deze procedure moet ertoebijdragen dat de noodzakelijke maatregelen direct kunnen worden genomen endat de kans op werken met plaatselijk onveilige stellingen zo klein mogelijk zal zijn.
  2. Een wekelijkse tot maandelijkse inspectie door een deskundige medewerker die verantwoordelijk is voor de veiligheid. 

Vrijblijvende inspectie, vrijblijvend advies of vrijblijvende offerte

Voor een uitgebreide informatie, een vrijblijvende inspectie, offerte of andere vragen over magazijnkeuringen kunt u ons bellen of gebruik maken van ons contactformulier.